ร่มกระดาษสา รมบ่อสร้าง ร่มเชียงใหม่
ตกแต่งบ้าน

ร่มกระดาษสา ร่มบ่อสร้าง กับวิถีชีวิตของวัฒนะธรรมท้องถิ่น

 ร่มกระดาษสา  และร่มเชียงใหม่   ร่มบ่อสร้างนี้  เป็นทูตของวัฒนธรรม  ที่สามารถเข้าได้กับทุกภูมิภาค  ทุกศาสนา  ทุกความเชื่อ   ลูกค้าของร้านร่มงามเอง  ทางภาคใต้ที่เป็นพี่น้องชาวมุสลิม  ก็นำร่มกระดาษสา  และร่มจีนจากร้านร่มงาม ที่ทำในบ้านบ่อสร้างไปก็จำนวนมากมายเหมือนกัน   [อ่านต่อ]